Voortgangsbrief onderwijshuisvesting

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting'. Hij geeft zijn beleidsreactie. Daarnaast gaat hij in op investeringen in schoolgebouwen.

Voortgangsbrief onderwijshuisvesting (PDF | 7 pagina's | 416 kB)