Beslisnota bij Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten (PDF | 1 pagina | 1,0 MB)