Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de vragenlijst Wwft & SW voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de vragenlijst Wwft & SW voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)