Antwoorden op Kamervragen over de vragenlijst Wwft & SW voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB

Minister Kaag (Financien) geeft antwoord op vragen over de vragenlijst Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) & SW (Sanctiewet) voor beleggingsondernemingen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB (De Nederlandsche Bank). Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld. 

Antwoorden op Kamervragen over de vragenlijst Wwft & SW voor beleggingsondernemingen van de AFM en de Vragenlijst integriteitsrisico van DNB (PDF | 8 pagina’s | 390 kB)