Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie (PDF | 2 pagina's | 90 kB)