Beslisnota bij Kamervragen over aangekondigde stakingen ziekenhuizen en dat ziekenhuizen in rode cijfers komen bij akkoord cao-eisen vakbonden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over aangekondigde stakingen ziekenhuizen en dat ziekenhuizen in rode cijfers komen bij akkoord cao-eisen vakbonden (PDF | 5 pagina's | 301 KB)