Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op moties Mededelingenpakket Visserij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op moties Mededelingenpakket Visserij (PDF | 2 pagina's | 110 kB)