Kamerbrief over antwoorden op moties Mededelingenpakket Visserij

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof en op verzoek van het lid Grinwis (ChristenUnie), over hoe uitvoering zal worden gegeven aan twee moties over de visie van de Europese Commissie op de toekomst van het visserijbeleid en over het EU Actieplan voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen voor een duurzame en veerkrachtige visserij.

Kamerbrief over antwoorden op moties Mededelingenpakket Visserij (PDF | 3 pagina's | 172 kB)