Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) (PDF | 2 pagina's | 181 kB)