Beslisnota bij Kamerbrief reactie op adviesrapporten chatberichtenarchivering en informatiebeheer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op adviesrapporten chatberichtenarchivering en informatiebeheer (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)