Beslisnota bij beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes