Beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes

Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord vragen over uitzonderingen op het verbod om geld ter beschikking te stellen aan organisaties en personen die op de sanctielijst staan. De uitzonderingen zijn vanwege humanitaire redenen. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Sjoerdsma (D66).

Beantwoording vragen over VN-resolutie 2664 die humanitaire uitzonderingen mogelijk maakt in VN-sanctieregimes