Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor internationale biodiversiteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor internationale biodiversiteit (PDF | 7 pagina's | 6,4 MB)