Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking (PDF | 2 pagina's | 117 kB)