Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2  aangenomen moties uit het wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid van 5 december 2022. De moties gaan over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad.

Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking (PDF) | 6 pagina's | (323,64 KB)