Beslisnota bij uitstelbrief over hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief over hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten (PDF | 1 pagina | 74 kB)