Uitstelbrief hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

Minister Bruins Slot (BZK) meldt de Tweede Kamer dat de hoofdlijnennotitie over de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 en het verslag over het functioneren van de diensten, later komen dan is afgesproken.

Uitstelbrief hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten (PDF | 1 pagina | 80 kB)