Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking broncode PLOOI

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking broncode PLOOI