Beslisnota bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (PDF | 2 pagina’s | 107 kB)