Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)