Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen