Beslisnota bij Kamervragen over Wob-verzoek reactie op rapport Ongekend Onrecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over Wob-verzoek reactie op rapport Ongekend Onrecht