Beslisnota bij Kamerbrief over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 1 pagina's | 130 kB)