Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie