Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2 (PDF | 2 pagina's | 115 kB)