Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie RVS advies ‘de basis op orde’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie RVS advies ‘de basis op orde’