Beslisnota bij internetconsultatie leennormen 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij internetconsultatie leennormen 2024