Beslisnota bij Kamerbrief over brief Inspectieraad omtrent voorbereidingstraject Kaderwet op rijksinspecties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over brief Inspectieraad omtrent voorbereidingstraject Kaderwet op rijksinspecties