Beslisnota bij Kamerbrief over kosten landsadvocaat 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten landsadvocaat 2022 (PDF) | 1 pagina | (133,64 KB)