Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over gegevens, documenten en registraties van nationaal belang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over gegevens, documenten en registraties van nationaal belang