Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies (PDF | 3 pagina's | 60 kB)