Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van zijn Kamerbrief van 9 mei 2023. Deze ging over de toekomst van het bindend studieadvies. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.