Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van zijn Kamerbrief van 9 mei 2023. Deze ging over de toekomst van het bindend studieadvies. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies (PDF | 63 pagina's | 1 MB)