Beslisnota bij Kamerbrief Voortgangsrapportage Regio Deals 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgangsrapportage Regio Deals 2022