Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland