Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland


Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat in op de conclusies en aanbevelingen.

Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland