Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door het Openbaar Lichaam Saba

Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport gaat over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur door het Openbaar Lichaam van Saba (OLS). VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door het Openbaar Lichaam Saba