Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op nadere vragen over de Wet bescherming klokkenluiders