Beslisnota bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang