Beslisnota bij Kamerbrief concept-Nationaal plan energiesysteem 2050

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief concept-Nationaal plan energiesysteem 2050