Beslisnota bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen