Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 30-31 augustus 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) 30-31 augustus 2023