Beslisnota bij Kamerbrief over beoordelingsproces en afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beoordelingsproces en afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)