Beslisnota bij beoordeling Wijziging Verordening Europese statistiek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Wijziging Verordening Europese statistiek