Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 6 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

Bijlagen