Beslisnota bij beoordeling Speelgoedverordening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Speelgoedverordening