Beslisnota bij beoordeling Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht