Beslisnota bij beoordeling Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation