Beslisnota bij beoordeling Mededeling visie klimaat en veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Mededeling visie klimaat en veiligheid