Beslisnota bij beoordeling Richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beoordeling Richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten