Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek 'Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek 'Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?'